2017-04-23

Så kommer du igång med MultiMailer

mm-guide-omslag.jpgOm det är första gången du använder MultiMailer så rekommenderar vi dig att läsa denna komma-igång guide för att snabbt komma igång med nyhetsbrevsverktyget:

Kom igång med MultiMailer (PDF)

Det är en PDF-bok (på 28 sidor) som steg för steg går igenom alla grundläggande funktioner i MultiMailer. Även installation och aktivering av MultiMailer tas upp i guiden.
  
  
Fler komma igång-guider
Se även blogginläggen Så skapar du ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide och Så skapar du ett e-vykort med MultiMailer nedan för fler komma igång-guider. Dessa två guider visar hur du skapar ett nyhetsbrev respektive ett e-vykort med hjälp av en interaktiv guide i MultiMailer.

Tips
Klicka på de kategorier som börjar med texten “Tips -” ovan (vid Kategorier) för att få steg-för-steg tips på vissa grundläggande funktioner i MultiMailer. Ytterligare tips finns på denna sida:

> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer 

  

blue-line.png

Admin - 10:57 @ Tips - Komma igång

2017-04-21

Så skapar du ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide

mataffaren-version-2.png

Med MultiMailers inbyggda nyhetsbrevsguide skapar du ditt första nyhetsbrev snabbt och enkelt. Detta tips visar steg för steg hur du gör för att skapa ett nyhetsbrev i MultiMailer:

Skapa ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide
  

blue-line.png

Admin - 22:41 @ Tips - Komma igång

Så skapar du ett e-vykort med MultiMailer

mm-ejulkort-exempel-blue.pngFörutom att skicka ut nyhetsbrev, pressreleaser mm så kan MultiMailer även användas för att skapa och skicka ut e-vykort, t.ex e-julkort. I detta blogginlägg kan du se några exempel på e-julkort som kan skickas ut med MultiMailer. En e-vykortsguide ingår i MultiMailer som låter dig ta fram ett e-vykort snabbt och enkelt.

Steg-för-steg tips
Vi har tagit fram ett steg-för-steg tips som visar hur du tar fram ditt eget e-julkort med hjälp av MultiMailers inbyggda e-vykortsguide. Klicka på länken nedan för att öppna tipssidan:

> Så här skapar du ett e-julkort med MultiMailers e-vykortsguide

Bilder till e-vykort
Behöver du snygga bilder till dina e-vykort så kan du läsa denna artikel som ger dig information om var du kan få tag i sådana bilder - både gratis bilder och bilder som kostar pengar:

Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg

Du kan också använda dina egna bilder till e-vykorten. Alla webbaserade bildformat stöds.
  

blue-line.png

Admin - 21:52 @ Tips - Komma igång

Tips om bilder och klickbara länkar i nyhetsbrev

I vår tipssektion på vår hemsida har vi samlat många användbara tips för MultiMailer. Nedan hittar du direktlänkar till tips för hantering av bilder och textlänkar i nyhetsbrev. Klicka på en länk nedan för att öppna tipset:

Bilder
> Hur du får texten att flöda runt en bild
> Hur du optimerar bilder för nyhetsbrev
> Hur du gör en bild klickbar

Textlänkar
> Hur du skapar textlänkar för e-postadresser
> Hur du skapar en klickbar internetlänk till ett PDF-dokument
> Hur du infogar en ikon eller symbol till en textlänk

Fler tips
Du hittar fler tips för MultiMailer på denna sida:

> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer
  

blue-line.png

Admin - 16:26 @ Tips - Nyhetsbrev

2017-04-20

Så skapar du ett personligt nyhetsbrev

För att öka chansen att dina nyhetsbrev blir lästa av mottagarna bör du göra dem personligt anpassade. Den enklaste åtgärden är att lägga in mottagarens namn i början av nyhetsbrevet, t.ex i samband med en hälsningsfras. Att se sitt namn i en text brukar väcka folks nyfikenhet, och sannolikheten ökar då att de läser vidare.

Med MultiMailer kan du lägga gatunamn, ort, stad, land, tidigare köp eller vilken personlig anpassad text som helst i mejlets text. Allt beror på vilken data som du har tillgänglig. 

I detta tips ska vi visa hur man lägger in mottagarens namn och kundkategori i nyhetsbrevets inledande text, så att nyhetsbrevet blir mer personligt. Vi ska öppna ett befintligt nyhetsbrevsexempel (som följer med MultiMailer) och ändra där:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.
2. Öppna fliken Nyhetsbrev.
3. Bläddra till mappen “Dokument/MultiMailer/Meddelanden/Exempel” på din hårddisk.   
4. Öppna exemplet “PowerTech - Reklam.htm“.

mm-nyhetsbrev-powertech-beskuren.png

5. Ställ markören efter ordet “dig” i textens första mening och skriv in “, ,” och ställ markören mellan kommatecknen.
6. Välj menyalternativet Infoga - Fält.
7. Markera fältet Namn i listan med fält i dialogrutan och klicka sedan på knappen Infoga.

mm-dialogruta-infoga-falt.png
8. Markera nu ordet “produkt” i mejltexten.
9. Välj menyalternativet Infoga - Fält.
10. Markera fältet Kategori i listan med fält i dialogrutan och klicka sedan på knappen Infoga.

mm-dialogruta-infoga-falt-kategori.png

Nu ska överdelen av mejlet “PowerTech - Reklam.htm” se ut så här:

mm-nyhetsbrev-powertech-med-falt-beskuren.png

Som du ser så innehåller den första meningen två datafält, [$Namn] och [$Kategori]. Dessa datafält kommer att bytas ut mot text medan utskicket pågår. Rätt namn och kategori hämtas från mailinglistan i MultiMailer. Varje kontakt kommer att få ett mejl vars data är hämtad från motsvarande post i mailinglistan.

Om mailinglistan exempelvis innehåller följande två poster:

mm-mailinglista-2-poster-beskuren.png

Så kommer det att se ut så här hos de två mottagarna (Anders Carlsson och Lena Svensson):

Anders Carlsson:

mejl-till-anders-carlsson.png

Lena Svensson:

mejl-till-lena-svensson.png

Som du ser så har varje mottagare fått en unik text som är personligt anpassad.
  

blue-line.png

Admin - 18:52 @ Tips - Nyhetsbrev

Så importerar du data från Excel till MultiMailer

I MultiMailer kan du importera data från ett Microsoft Excel kalkylark. Om datan ligger lagrad prydligt i kolumner i kalkylarket så är det enkelt att få in denna data till MultiMailer. Om du endast ska importera e-postadresser så kan du använda urklipp för detta. Gör då så här: 

1. Markera kolumnen med e-postadresser i Excel.
2. Tryck Ctrl - C (e-postadresserna kopieras nu till urklipp).
3. Öppna fliken Mailing-lista i MultiMailer.
4. Tryck Ctrl - V (e-postadresserna klistras nu in i MultiMailers mailinglista).

Om du vill importera fler fält än enbart e-postadresser kan du använda MultiMailers importguide till detta. Vi beskriver nedan hur du gör då:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista.

3. Markera alternativet Importera från Microsoft Excel.

import-av-data--excelfil.png

4. Välj det Excel-ark (en fil med namntillägget .XLS eller .XLSX) som du vill importera data ifrån.

5. Välj de fält du vill importera till MultiMailer. Vid Fält i MultiMailer ser du fältnamnen i MultiMailers mailinglista och vid Fält i Excel kan du få fram de aktuella fältnamnen i Excel-filen och para ihop dem med motsvarande fält i MultiMailer.

importera-fr-excelfil-2.png

6. När du valt de fält du vill importera trycker du på knappen Importera för att starta importen. Då importeras alla kontaktuppgifter från Excel-filen till MultiMailers mailinglista.
  

blue-line.png

Admin - 11:28 @ Tips - Kontakter

Så importerar du data från en semikolonavgränsad textfil till MultiMailer

I MultiMailer kan du importera kontaktinformation från en textfil, om datan ligger lagrad på ett standardiserat sätt i textfilen, med t.ex ett semikolon eller tabbtecken som avskiljare mellan fälten. T.ex så här:

david@samlogic.com;Davis;Svensson;SamLogic Software

Gör du en export från ett annat program så brukar datan lagras så här i textfilen automatiskt, vanligtvis med ett semikolon mellan fälten. I tipsen nedan visar vi hur du kan importera innehållet i en sådan textfil till MultiMailer:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista.

3. Markera alternativet Importera från en textfil.

import-av-data--textfil.png

4. Tryck på knappen Nästa.

5. Tryck på knappen Välj fil för att välja en textfil med data.

6. Kontrollera att rätt fältavgränsare är vald (normalt väljs detta automatiskt).

7. Om första raden i textfilen innehåller rubriker, kontrollera att alternativet Första raden innehåller fältnamn är vald.

importera-fr-textfil-1.png

8. Tryck på Nästa.

9. Tryck på Nästa igen. Nu ska följande steg i importguiden visas:

importera-fr-textfil-2.png
10. Här parar du ihop varje fält i textfilen med ett fält i MultiMailers mailinglista. Vid Fält i importfilen väljer du ett fält i import-filen och vid Fält i MultiMailer väljer du motsvarande fält i MultiMailer. Ska ett visst fält i mailinglistan inte importeras kan du välja alternativet Inget fält i listan.

11. När du parat ihop alla fält trycker du sedan på knappen Importera. Då importeras alla kontaktuppgifter från textfilen till MultiMailers mailinglista.
  

blue-line.png

Admin - 10:34 @ Tips - Kontakter

2017-04-19

Så skickar du ett nyhetsbrev till en utvald kategori

I MultiMailer kan du välja om du ska skicka ditt nyhetsbrev till alla kontakter i mailinglistan, till markerade poster i mailinglistan eller till en utvald kategori av kontakter i mailinglistan. I detta tips visar vi hur du gör för att skicka ett nyhetsbrev till en utvald kategori av kontakter:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna det nyhetsbrev du vill skicka ut.

2. Öppna fliken Mailing-lista.

3. Har du en utskickslista öppen där kategorier har specificerats så kan du använda dig av den. Annars kan du öppna en sådan. Alternativt så kan du skapa några kontakter och skriva in olika kategorier för dem.

4. Välj menyalternativet Utskick - Starta utskick.

5. Markera alternativet Endast specificerad kategori och klicka på knappen Nästa:

utskicksguiden-steg-1.png

6. Välj en kategori vid Kategori och klicka på Nästa:

utskicksguiden-steg-2.png

7. Klicka på Nästa tills du kommer till det sista steget i utskicksguiden:

utskicksguiden-steg-3.png

8. Granska informationen som visas och ser allt korrekt ut, klicka på knappen Starta utskick för att starta utskicket.

Nu kommer enbart de kontakter som har den valda kategorin att få ditt nyhetsbrev.
  

blue-line.png

Admin - 21:37 @ Tips - Utskick

Så ser du antal kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. I tipset nedan visar vi hur du gör för att se antal kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
3. Välj menyalternativet Statistik - Diagram - Öppnade och klickade

Nu kommer följande diagram att visas i MultiMailer:

mm-fliken-statistik-cirkeldiagram.png

Förutom cirkeldiagrammet så visas även annan information. Via alternativrutan nere till höger kan du skifta diagramtyp. I cirkeldiagrammet som visas så visas andelen öppnade nyhetsbrev med grön färg och andelen ej öppnade nyhetsbrev med blå färg. Det är också möjligt att se andelen nyhetsbrev där användaren klickat på minst en länk genom att markera alternativet Visa även klickade.

Vid punkt 3 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över den markerade posten i listan och välja alternativet Diagram - Öppnade och klickade i den lokala meny som visas. Alternativt så klickar du på nedanstående diagramsymbol i MultiMailers knapprad: 

verktygsrad-fliken-statistik--rodpil-knapp-1.png
  
blue-line.png

Admin - 13:27 @ Tips - Statistik

Så ser du vilka kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. I tipset nedan visar vi hur du gör för att se vilka kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
3. Välj menyalternativet Statistik - Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev

När du gjort det kommer fliken Mailing-lista att visas och alla kontakter i mailinglistan som har öppnat det specifika nyhetsbrevet kommer att visas med en speciell symbol längst till vänster (ett öppnat kuvert med en grön bock) som på bilden nedan:

mm-fliken-mailinglista-oppnade-klickade-2.png

Om någon eller några kontakterna även klickat på länkar i nyhetsbrevet, så visas en annan symbol till vänster, nämligen en grå kedja med en grön högerriktad pil.
  

blue-line.png

Admin - 12:15 @ Tips - Statistik

Så jämför du flera e-postutskick med varandra

Ibland kan det vara intressant att jämföra olika e-postutskick med varandra för att exempelvis se om andelen öppnade nyhetsbrev ökar eller minskar över tid. I MultiMailer kan du göra sådana jämförelser. Tipset nedan visar hur du jämför flera utskick med varandra:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera de e-postutskick i listan i fliken Statistik som du vill jämföra (minst 2 och max 12 utskick)
3. Välj menyalternativet Statistik - Diagram - Jämförelse av utskick

Nu kommer följande diagram att visas i MultiMailer:

mm-fliken-statistik-linjediagram-jamforelse.png
Den blå linjen i diagrammet visar antal skickade nyhetsbrev och den gröna linjen visar antal öppnade nyhetsbrev. Nere vid X-axeln står utskicksdatum för varje utskick som markerades i listan i fliken Statistik. Via alternativrutan nere till höger kan du skifta till andra typer av diagram, t ex till ett ytdiagram:

mm-fliken-statistik-ytdiagram-jamforelse.png
Genom att markera alternativet Visa även klickade visas även statistik om klickade länkar i diagrammet. På så sätt kan du se om antal klickar på länkar ökar eller minskar mellan utskicken.

Vid punkt 3 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över någon av de markerade posterna och välja alternativet Diagram - Jämförelse av utskick i den lokala meny som visas. Alternativt så klickar du på nedanstående diagramsymbol i MultiMailers knapprad:

verktygsrad-fliken-statistik--rodpil-knapp-3.png
  
blue-line.png

Admin - 10:00 @ Tips - Statistik