SamLogic MultiMailer
En flexibel helhetslösning för nyhetsbrev och e-postutskick

MultiMailer-bloggen

2017-04-19

Så jämför du flera e-postutskick med varandra

Ibland kan det vara intressant att jämföra olika e-postutskick med varandra för att exempelvis se om andelen öppnade nyhetsbrev ökar eller minskar över tid. I MultiMailer kan du göra sådana jämförelser. Tipset nedan visar hur du jämför flera utskick med varandra:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera de e-postutskick i listan i fliken Statistik som du vill jämföra (minst 2 och max 12 utskick)
3. Välj menyalternativet Statistik - Diagram - Jämförelse av utskick

Nu kommer följande diagram att visas i MultiMailer:

mm-fliken-statistik-linjediagram-jamforelse.png
Den blå linjen i diagrammet visar antal skickade nyhetsbrev och den gröna linjen visar antal öppnade nyhetsbrev. Nere vid X-axeln står utskicksdatum för varje utskick som markerades i listan i fliken Statistik. Via alternativrutan nere till höger kan du skifta till andra typer av diagram, t ex till ett ytdiagram:

mm-fliken-statistik-ytdiagram-jamforelse.png
Genom att markera alternativet Visa även klickade visas även statistik om klickade länkar i diagrammet. På så sätt kan du se om antal klickar på länkar ökar eller minskar mellan utskicken.

Vid punkt 3 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över någon av de markerade posterna och välja alternativet Diagram - Jämförelse av utskick i den lokala meny som visas. Alternativt så klickar du på nedanstående diagramsymbol i MultiMailers knapprad:

verktygsrad-fliken-statistik--rodpil-knapp-3.png
  
blue-line.png

Admin - 10:00 @ Tips - Statistik