SamLogic MultiMailer
En flexibel helhetslösning för nyhetsbrev och e-postutskick

MultiMailer-bloggen

2017-04-19

Så ser du antal kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. I tipset nedan visar vi hur du gör för att se antal kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
3. Välj menyalternativet Statistik - Diagram - Öppnade och klickade

Nu kommer följande diagram att visas i MultiMailer:

mm-fliken-statistik-cirkeldiagram.png

Förutom cirkeldiagrammet så visas även annan information. Via alternativrutan nere till höger kan du skifta diagramtyp. I cirkeldiagrammet som visas så visas andelen öppnade nyhetsbrev med grön färg och andelen ej öppnade nyhetsbrev med blå färg. Det är också möjligt att se andelen nyhetsbrev där användaren klickat på minst en länk genom att markera alternativet Visa även klickade.

Vid punkt 3 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över den markerade posten i listan och välja alternativet Diagram - Öppnade och klickade i den lokala meny som visas. Alternativt så klickar du på nedanstående diagramsymbol i MultiMailers knapprad: 

verktygsrad-fliken-statistik--rodpil-knapp-1.png
  
blue-line.png

Admin - 13:27 @ Tips - Statistik