SamLogic MultiMailer
En flexibel helhetslösning för nyhetsbrev och e-postutskick

MultiMailer-bloggen

2017-04-20

Så importerar du data från Excel till MultiMailer

I MultiMailer kan du importera data från ett Microsoft Excel kalkylark. Om datan ligger lagrad prydligt i kolumner i kalkylarket så är det enkelt att få in denna data till MultiMailer. Om du endast ska importera e-postadresser så kan du använda urklipp för detta. Gör då så här: 

1. Markera kolumnen med e-postadresser i Excel.
2. Tryck Ctrl - C (e-postadresserna kopieras nu till urklipp).
3. Öppna fliken Mailing-lista i MultiMailer.
4. Tryck Ctrl - V (e-postadresserna klistras nu in i MultiMailers mailinglista).

Om du vill importera fler fält än enbart e-postadresser kan du använda MultiMailers importguide till detta. Vi beskriver nedan hur du gör då:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista.

3. Markera alternativet Importera från Microsoft Excel.

import-av-data--excelfil.png

4. Välj det Excel-ark (en fil med namntillägget .XLS eller .XLSX) som du vill importera data ifrån.

5. Välj de fält du vill importera till MultiMailer. Vid Fält i MultiMailer ser du fältnamnen i MultiMailers mailinglista och vid Fält i Excel kan du få fram de aktuella fältnamnen i Excel-filen och para ihop dem med motsvarande fält i MultiMailer.

importera-fr-excelfil-2.png

6. När du valt de fält du vill importera trycker du på knappen Importera för att starta importen. Då importeras alla kontaktuppgifter från Excel-filen till MultiMailers mailinglista.
  

blue-line.png

Admin - 11:28 @ Tips - Kontakter