SamLogic MultiMailer
En flexibel helhetslösning för nyhetsbrev och e-postutskick

MultiMailer-bloggen

2017-04-20

Så importerar du data från Excel till MultiMailer

I MultiMailer kan du importera data från ett Microsoft Excel kalkylark. Om datan ligger lagrad prydligt i kolumner i kalkylarket så är det enkelt att få in denna data till MultiMailer. Om du endast ska importera e-postadresser så kan du använda urklipp för detta. Gör då så här: 

1. Markera kolumnen med e-postadresser i Excel.
2. Tryck Ctrl - C (e-postadresserna kopieras nu till urklipp).
3. Öppna fliken Mailing-lista i MultiMailer.
4. Tryck Ctrl - V (e-postadresserna klistras nu in i MultiMailers mailinglista).

Om du vill importera fler fält än enbart e-postadresser kan du använda MultiMailers importguide till detta. Vi beskriver nedan hur du gör då:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista.

3. Markera alternativet Importera från Microsoft Excel.

import-av-data--excelfil.png

4. Välj det Excel-ark (en fil med namntillägget .XLS eller .XLSX) som du vill importera data ifrån.

5. Välj de fält du vill importera till MultiMailer. Vid Fält i MultiMailer ser du fältnamnen i MultiMailers mailinglista och vid Fält i Excel kan du få fram de aktuella fältnamnen i Excel-filen och para ihop dem med motsvarande fält i MultiMailer.

importera-fr-excelfil-2.png

6. När du valt de fält du vill importera trycker du på knappen Importera för att starta importen. Då importeras alla kontaktuppgifter från Excel-filen till MultiMailers mailinglista.
  

blue-line.png

Admin - 11:28 @ Tips - Kontakter

Så importerar du data från en semikolonavgränsad textfil till MultiMailer

I MultiMailer kan du importera kontaktinformation från en textfil, om datan ligger lagrad på ett standardiserat sätt i textfilen, med t.ex ett semikolon eller tabbtecken som avskiljare mellan fälten. T.ex så här:

david@samlogic.com;Davis;Svensson;SamLogic Software

Gör du en export från ett annat program så brukar datan lagras så här i textfilen automatiskt, vanligtvis med ett semikolon mellan fälten. I tipsen nedan visar vi hur du kan importera innehållet i en sådan textfil till MultiMailer:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista.

3. Markera alternativet Importera från en textfil.

import-av-data--textfil.png

4. Tryck på knappen Nästa.

5. Tryck på knappen Välj fil för att välja en textfil med data.

6. Kontrollera att rätt fältavgränsare är vald (normalt väljs detta automatiskt).

7. Om första raden i textfilen innehåller rubriker, kontrollera att alternativet Första raden innehåller fältnamn är vald.

importera-fr-textfil-1.png

8. Tryck på Nästa.

9. Tryck på Nästa igen. Nu ska följande steg i importguiden visas:

importera-fr-textfil-2.png
10. Här parar du ihop varje fält i textfilen med ett fält i MultiMailers mailinglista. Vid Fält i importfilen väljer du ett fält i import-filen och vid Fält i MultiMailer väljer du motsvarande fält i MultiMailer. Ska ett visst fält i mailinglistan inte importeras kan du välja alternativet Inget fält i listan.

11. När du parat ihop alla fält trycker du sedan på knappen Importera. Då importeras alla kontaktuppgifter från textfilen till MultiMailers mailinglista.
  

blue-line.png

Admin - 10:34 @ Tips - Kontakter