SamLogic MultiMailer
En flexibel helhetslösning för nyhetsbrev och e-postutskick

MultiMailer-bloggen

2017-04-19

Så skickar du ett nyhetsbrev till en utvald kategori

I MultiMailer kan du välja om du ska skicka ditt nyhetsbrev till alla kontakter i mailinglistan, till markerade poster i mailinglistan eller till en utvald kategori av kontakter i mailinglistan. I detta tips visar vi hur du gör för att skicka ett nyhetsbrev till en utvald kategori av kontakter:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna det nyhetsbrev du vill skicka ut.

2. Öppna fliken Mailing-lista.

3. Har du en utskickslista öppen där kategorier har specificerats så kan du använda dig av den. Annars kan du öppna en sådan. Alternativt så kan du skapa några kontakter och skriva in olika kategorier för dem.

4. Välj menyalternativet Utskick - Starta utskick.

5. Markera alternativet Endast specificerad kategori och klicka på knappen Nästa:

utskicksguiden-steg-1.png

6. Välj en kategori vid Kategori och klicka på Nästa:

utskicksguiden-steg-2.png

7. Klicka på Nästa tills du kommer till det sista steget i utskicksguiden:

utskicksguiden-steg-3.png

8. Granska informationen som visas och ser allt korrekt ut, klicka på knappen Starta utskick för att starta utskicket.

Nu kommer enbart de kontakter som har den valda kategorin att få ditt nyhetsbrev.
  

blue-line.png

Admin - 21:37 @ Tips - Utskick