SamLogic MultiMailer
En flexibel helhetslösning för nyhetsbrev och e-postutskick

MultiMailer-bloggen

2017-04-19

Så ser du antal kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. I tipset nedan visar vi hur du gör för att se antal kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
3. Välj menyalternativet Statistik - Diagram - Öppnade och klickade

Nu kommer följande diagram att visas i MultiMailer:

mm-fliken-statistik-cirkeldiagram.png

Förutom cirkeldiagrammet så visas även annan information. Via alternativrutan nere till höger kan du skifta diagramtyp. I cirkeldiagrammet som visas så visas andelen öppnade nyhetsbrev med grön färg och andelen ej öppnade nyhetsbrev med blå färg. Det är också möjligt att se andelen nyhetsbrev där användaren klickat på minst en länk genom att markera alternativet Visa även klickade.

Vid punkt 3 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över den markerade posten i listan och välja alternativet Diagram - Öppnade och klickade i den lokala meny som visas. Alternativt så klickar du på nedanstående diagramsymbol i MultiMailers knapprad: 

verktygsrad-fliken-statistik--rodpil-knapp-1.png
  
blue-line.png

Admin - 13:27 @ Tips - Statistik

Så ser du vilka kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. I tipset nedan visar vi hur du gör för att se vilka kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
3. Välj menyalternativet Statistik - Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev

När du gjort det kommer fliken Mailing-lista att visas och alla kontakter i mailinglistan som har öppnat det specifika nyhetsbrevet kommer att visas med en speciell symbol längst till vänster (ett öppnat kuvert med en grön bock) som på bilden nedan:

mm-fliken-mailinglista-oppnade-klickade-2.png

Om någon eller några kontakterna även klickat på länkar i nyhetsbrevet, så visas en annan symbol till vänster, nämligen en grå kedja med en grön högerriktad pil.
  

blue-line.png

Admin - 12:15 @ Tips - Statistik

Så jämför du flera e-postutskick med varandra

Ibland kan det vara intressant att jämföra olika e-postutskick med varandra för att exempelvis se om andelen öppnade nyhetsbrev ökar eller minskar över tid. I MultiMailer kan du göra sådana jämförelser. Tipset nedan visar hur du jämför flera utskick med varandra:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Markera de e-postutskick i listan i fliken Statistik som du vill jämföra (minst 2 och max 12 utskick)
3. Välj menyalternativet Statistik - Diagram - Jämförelse av utskick

Nu kommer följande diagram att visas i MultiMailer:

mm-fliken-statistik-linjediagram-jamforelse.png
Den blå linjen i diagrammet visar antal skickade nyhetsbrev och den gröna linjen visar antal öppnade nyhetsbrev. Nere vid X-axeln står utskicksdatum för varje utskick som markerades i listan i fliken Statistik. Via alternativrutan nere till höger kan du skifta till andra typer av diagram, t ex till ett ytdiagram:

mm-fliken-statistik-ytdiagram-jamforelse.png
Genom att markera alternativet Visa även klickade visas även statistik om klickade länkar i diagrammet. På så sätt kan du se om antal klickar på länkar ökar eller minskar mellan utskicken.

Vid punkt 3 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över någon av de markerade posterna och välja alternativet Diagram - Jämförelse av utskick i den lokala meny som visas. Alternativt så klickar du på nedanstående diagramsymbol i MultiMailers knapprad:

verktygsrad-fliken-statistik--rodpil-knapp-3.png
  
blue-line.png

Admin - 10:00 @ Tips - Statistik