Så importerar du data från Excel till MultiMailer

okt 19, 2021 Tips

line
ExcelI MultiMailer kan du importera data från ett Microsoft Excel-kalkylark. Om datan ligger lagrad prydligt i kolumner i kalkylarket så är det enkelt att få in denna data till MultiMailer. Om du endast ska importera e-postadresser så kan du använda urklipp för detta. Gör då så här:

1. Markera kolumnen med e-postadresser i Excel.
2. Tryck Ctrl – C (e-postadresserna kopieras nu till urklipp).
3. Öppna fliken Mailinglista i MultiMailer.
4. Tryck Ctrl – V (e-postadresserna klistras nu in i MultiMailers mailinglista).

Om du vill importera fler fält än enbart e-postadresser kan du använda MultiMailers importguide till detta. Vi beskriver nedan hur du gör då:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv – Import & Export – Importera till mailinglista.

3. Markera alternativet Importera från Microsoft Excel.

Importera från Microsoft Excel

4. Klicka på knappen Nästa.

5. Välj det Excel-ark (en fil med namntillägget .XLS eller .XLSX) som du vill importera data ifrån.

Import (1)

6. Klicka på knappen Nästa.

7. Välj de fält du vill importera till MultiMailer. Vid Fält i MultiMailer ser du fältnamnen i MultiMailers mailinglista och vid Fält i Excel kan du få fram de aktuella fältnamnen i Excel-filen och para ihop dem med motsvarande fält i MultiMailer.

Import (2)

8. När du valt de fält du vill importera trycker du på knappen Importera för att starta importen. Då importeras alla kontaktuppgifter från Excel-filen till MultiMailers mailinglista.