Så skapar du ett personligt nyhetsbrev

okt 20, 2021 Tips

line
För att öka chansen att dina nyhetsbrev blir lästa av mottagarna bör du göra dem personligt anpassade. Den enklaste åtgärden är att lägga in mottagarens namn i början av nyhetsbrevet, t.ex i samband med en hälsningsfras. Att se sitt namn i en text brukar väcka folks nyfikenhet, och sannolikheten ökar då att de läser vidare.

Med MultiMailer kan du lägga gatunamn, ort, stad, land, tidigare köp eller vilken personlig anpassad text som helst i mejlets text. Allt beror på vilken data som du har tillgänglig.

I detta tips ska vi visa hur man lägger in mottagarens namn och kundkategori i nyhetsbrevets inledande text, så att nyhetsbrevet blir mer personligt. Vi ska öppna ett befintligt nyhetsbrevsexempel (som följer med MultiMailer) och ändra där:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.
2. Öppna fliken Nyhetsbrev.
3. Bläddra till mappen “Dokument/MultiMailer/Meddelanden/Exempel” på din hårddisk.
4. Öppna exemplet “PowerTech – Reklam.htm“.

MultiMailer - PowerTech (1)

5. Ställ markören efter ordet “dig” i textens första mening och skriv in “, ,” och ställ markören mellan kommatecknen.
6. Välj menyalternativet Infoga – Fält.
7. Markera fältet Namn i listan med fält i dialogrutan och klicka sedan på knappen Infoga.

Infoga fält

8. Markera nu ordet “produkt” i mejltexten.
9. Välj menyalternativet Infoga – Fält.
10. Markera fältet Kategori i listan med fält i dialogrutan och klicka sedan på knappen Infoga.

Infoga fält (Kategori)

Nu ska överdelen av mejlet “PowerTech – Reklam.htm” se ut så här:

MultiMailer - PowerTech (2)

Som du ser så innehåller den första meningen två datafält, [$Namn] och [$Kategori]. Dessa datafält kommer att bytas ut mot text medan utskicket pågår. Rätt namn och kategori hämtas från mailinglistan i MultiMailer. Varje kontakt kommer att få ett mejl vars data är hämtad från motsvarande post i mailinglistan. Om mailinglistan exempelvis innehåller följande två poster:

Mailinglista

Så kommer det att se ut så här hos de två mottagarna (Anders Carlsson och Lena Svensson):

Anders Carlsson:

Mejl (1)

Lena Svensson:

Mejl (2)

Som du ser så har varje mottagare fått en unik text som är personligt anpassad.