Så startar du ett e-postutskick i MultiMailer

okt 18, 2021 Tips

line
Att starta igång ett e-postutskick är enkelt i MultiMailer. I detta tips visar vi hur du gör.

Om du har skapat ett nyhetsbrev och öppnat en mailinglista, så gör du så här för att starta ett utskick:

Så här gör du:

1. Öppna fliken Mailinglista i MultiMailer.

2. Dubbelkolla att det är rätt mailinglista inladdad.

3. Klicka på knappen ”Starta utskick” i MultiMailers knapprad (se röd pil i bilden nedan):

MultiMailer - Knapprad - Starta utskick

4. Nu ska följande dialogruta visas:

Starta utskick (1)

5. Markera alternativet ”Alla kontakter i mailinglistan” i dialogrutan.

6. Klicka på knappen Nästa.

7. En dialogruta där du ser avsändarinformation för utskicket ska visas nu:

Starta utskick (2)

8. Kontrollera att informationen stämmer. Klicka på Nästa igen.

9. Nu ska följande dialogruta visas:

Starta utskick (3)

10. Där får du lite information om utskicket. Du kan kontrollera att allt stämmer även här.

11. Klicka nu på knappen Starta utskick för att starta utskicket.