Så skapar du ett personligt nyhetsbrev

Så skapar du ett personligt nyhetsbrev

line
För att öka chansen att dina nyhetsbrev blir lästa av mottagarna bör du göra dem personligt anpassade. Den enklaste åtgärden är att lägga in mottagarens namn i början av nyhetsbrevet, t.ex i samband med en hälsningsfras. Att se sitt namn i en text brukar väcka folks nyfikenhet, och sannolikheten ökar då att de läser vidare.

Med MultiMailer kan du lägga gatunamn, ort, stad, land, tidigare köp eller vilken personlig anpassad text som helst i mejlets text. Allt beror på vilken data som du har tillgänglig.

I detta tips ska vi visa hur man lägger in mottagarens namn och kundkategori i nyhetsbrevets inledande text, så att nyhetsbrevet blir mer personligt. Vi ska öppna ett befintligt nyhetsbrevsexempel (som följer med MultiMailer) och ändra där:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.
2. Öppna fliken Nyhetsbrev.
3. Bläddra till mappen “Dokument/MultiMailer/Meddelanden/Exempel” på din hårddisk.
4. Öppna exemplet “PowerTech – Reklam.htm“.

MultiMailer - PowerTech (1)

5. Ställ markören efter ordet “dig” i textens första mening och skriv in “, ,” och ställ markören mellan kommatecknen.
6. Välj menyalternativet Infoga – Fält.
7. Markera fältet Namn i listan med fält i dialogrutan och klicka sedan på knappen Infoga.

Infoga fält

8. Markera nu ordet “produkt” i mejltexten.
9. Välj menyalternativet Infoga – Fält.
10. Markera fältet Kategori i listan med fält i dialogrutan och klicka sedan på knappen Infoga.

Infoga fält (Kategori)

Nu ska överdelen av mejlet “PowerTech – Reklam.htm” se ut så här:

MultiMailer - PowerTech (2)

Som du ser så innehåller den första meningen två datafält, [$Namn] och [$Kategori]. Dessa datafält kommer att bytas ut mot text medan utskicket pågår. Rätt namn och kategori hämtas från mailinglistan i MultiMailer. Varje kontakt kommer att få ett mejl vars data är hämtad från motsvarande post i mailinglistan. Om mailinglistan exempelvis innehåller följande två poster:

Mailinglista

Så kommer det att se ut så här hos de två mottagarna (Anders Carlsson och Lena Svensson):

Anders Carlsson:

Mejl (1)

Lena Svensson:

Mejl (2)

Som du ser så har varje mottagare fått en unik text som är personligt anpassad.

Så importerar du data från Excel till MultiMailer

line
ExcelI MultiMailer kan du importera data från ett Microsoft Excel-kalkylark. Om datan ligger lagrad prydligt i kolumner i kalkylarket så är det enkelt att få in denna data till MultiMailer. Om du endast ska importera e-postadresser så kan du använda urklipp för detta. Gör då så här:

1. Markera kolumnen med e-postadresser i Excel.
2. Tryck Ctrl – C (e-postadresserna kopieras nu till urklipp).
3. Öppna fliken Mailinglista i MultiMailer.
4. Tryck Ctrl – V (e-postadresserna klistras nu in i MultiMailers mailinglista).

Om du vill importera fler fält än enbart e-postadresser kan du använda MultiMailers importguide till detta. Vi beskriver nedan hur du gör då:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv – Import & Export – Importera till mailinglista.

3. Markera alternativet Importera från Microsoft Excel.

Importera från Microsoft Excel

4. Klicka på knappen Nästa.

5. Välj det Excel-ark (en fil med namntillägget .XLS eller .XLSX) som du vill importera data ifrån.

Import (1)

6. Klicka på knappen Nästa.

7. Välj de fält du vill importera till MultiMailer. Vid Fält i MultiMailer ser du fältnamnen i MultiMailers mailinglista och vid Fält i Excel kan du få fram de aktuella fältnamnen i Excel-filen och para ihop dem med motsvarande fält i MultiMailer.

Import (2)

8. När du valt de fält du vill importera trycker du på knappen Importera för att starta importen. Då importeras alla kontaktuppgifter från Excel-filen till MultiMailers mailinglista.

Så importerar du data från en semikolonavgränsad textfil till MultiMailer

line
TextI MultiMailer kan du importera kontaktinformation från en textfil, om datan ligger lagrad på ett standardiserat sätt i textfilen, med t.ex ett semikolon eller tabbtecken som avskiljare mellan fälten. T.ex så här:

david@samlogic.com;David;Svensson;SamLogic Software

Gör du en export från ett annat program så brukar datan lagras så här i textfilen automatiskt, vanligtvis med ett semikolon mellan fälten. I tipsen nedan visar vi hur du kan importera innehållet i en sådan textfil till MultiMailer:

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv – Import & Export – Importera till mailing-lista.

3. Markera alternativet Importera från en textfil.

Importera från en textfil

4. Tryck på knappen Nästa.

5. Tryck på knappen Välj fil för att välja en textfil med data.

6. Kontrollera att rätt fältavgränsare är vald (normalt väljs detta automatiskt).

7. Om första raden i textfilen innehåller rubriker, kontrollera att alternativet Första raden innehåller fältnamn är vald.

Import (1)

8. Tryck på Nästa.

9. Tryck på Nästa igen. Nu ska följande steg i importguiden visas:

Import (3)

10. Här parar du ihop varje fält i textfilen med ett fält i MultiMailers mailinglista. Vid Fält i importfilen väljer du ett fält i import-filen och vid Fält i MultiMailer väljer du motsvarande fält i MultiMailer. Ska ett visst fält i mailinglistan inte importeras kan du välja alternativet Inget fält i listan.

11. När du parat ihop alla fält trycker du sedan på knappen Importera. Då importeras alla kontaktuppgifter från textfilen till MultiMailers mailinglista.

Så startar du ett e-postutskick i MultiMailer

line
Att starta igång ett e-postutskick är enkelt i MultiMailer. I detta tips visar vi hur du gör.

Om du har skapat ett nyhetsbrev och öppnat en mailinglista, så gör du så här för att starta ett utskick:

Så här gör du:

1. Öppna fliken Mailinglista i MultiMailer.

2. Dubbelkolla att det är rätt mailinglista inladdad.

3. Klicka på knappen ”Starta utskick” i MultiMailers knapprad (se röd pil i bilden nedan):

MultiMailer - Knapprad - Starta utskick

4. Nu ska följande dialogruta visas:

Starta utskick (1)

5. Markera alternativet ”Alla kontakter i mailinglistan” i dialogrutan.

6. Klicka på knappen Nästa.

7. En dialogruta där du ser avsändarinformation för utskicket ska visas nu:

Starta utskick (2)

8. Kontrollera att informationen stämmer. Klicka på Nästa igen.

9. Nu ska följande dialogruta visas:

Starta utskick (3)

10. Där får du lite information om utskicket. Du kan kontrollera att allt stämmer även här.

11. Klicka nu på knappen Starta utskick för att starta utskicket.